Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Jan Jaśniak lat 65

Dnia 04. września 2022 roku

przeżywszy 65 lat zmarł

ŚP.

Jan Jaśniak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07. września 2022 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 07. września 2022 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.