Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jan Kulpiński lat 64

Dnia 01 grudnia 2022 roku

przeżywszy 64 lata zmarł

ŚP.

Jan Kulpiński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowiu

w dniu 06 grudnia 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się Kościele w Bukowiu

w dniu 06 grudnia 2022 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.