Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jan Pasztetnik lat 78

Dnia 12 listopada 2023 roku

przeżywszy 78 lat zmarł

ŚP.

Jan Pasztetnik

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 15 listopada 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 15 listopada 2023 roku o godzinie 1310

oraz

w dniu 14 listopada 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.