Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jan Środoń lat 94

Dnia 16 stycznia 2024 roku

przeżywszy 94 lata zmarł

ŚP.

Jan Środoń

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 20 stycznia 2024 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 20 stycznia 2024 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.