Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jan Szenderski lat 68

Dnia 31 maja 2023 roku

przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

Jan Szenderski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju

w dniu 06 czerwca 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na cmentarz w Zieleńcu i złożenie w grobie Rodzinnym.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pokoju

w dniu 06 czerwca 2023 roku o godzinie 1100

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Zieleńcu

w dniach 04 i 05 czerwca 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.