Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jan Wojnicki lat 73

Dnia 05. maja 2022 roku

przeżywszy 73 lata zmarł

ŚP.

Jan Wojnicki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Domaszowicach

w dniu 07. maja 2022 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Domaszowicach

w dniu 07. maja 2022 roku o godzinie 1230

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Domaszowicach

w dniu 06. maja 2022 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.