Polecane firmy: Szybkiedomy.pl

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Jan Wołk lat 75

Dnia 17 sierpnia 2023 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Jan Wołk

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22 sierpnia 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22 sierpnia 2023 roku o godzinie 0910

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.