Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jan Zadeberny lat 74

Dnia 12. maja 2019 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Jan Zadeberny

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Pokoju

w dniu 15. maja 2019 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pokoju

w dniu 13. maja 2019 roku o godzinie 1720

oraz

w Kaplicy w Pokoju

w dniu 14. maja 2019 roku o godzinie 1720

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.