Janina Brycka lat 89

Dnia 22. marca 2022 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Janina Brycka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 26. marca 2022 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 26. marca 2022 roku o godzinie 0930

oraz

w dniach 24. i 25. marca 2022 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.