Janina Pendziałek lat 92

Dnia 30. czerwca 2022 roku

przeżywszy 92 lata zmarła

ŚP.

Janina Pendziałek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bąkowicach

w dniu 04. lipca 2022 roku o godzinie 1100

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bąkowicach

w dniu 04. lipca 2022 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.