Janina Zapała lat 97

Dnia 06 listopada 2022 roku

przeżywszy 97 lat zmarła

ŚP.

Janina Zapała

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 09 listopada 2022 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 09 listopada 2022 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.