Janusz Preuhs lat 67

Dnia 16. grudnia 2021 roku

przeżywszy 67 lat zmarł

ŚP.

Janusz Preuhs

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju

w dniu 18. grudnia 2021 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pokoju

w dniu 18. grudnia 2021 roku o godzinie 1300

oraz

w Kaplicy w Pokoju

w dniu 17. grudnia 2021 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.