Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jarosław Kozak lat 39

Dnia 16. sierpnia 2019 roku

przeżywszy 39 lat zmarł

ŚP.

Jarosław Kozak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 19. sierpnia 2019 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.