Jerzy Bałt lat 56

Dnia 06. sierpnia 2018 roku

przeżywszy 56 lat zmarł

ŚP.

Jerzy Bałt

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 09. sierpnia 2018 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 09. sierpnia 2018 roku o godzinie 1230

oraz

w dniach 07. sierpnia 2018 roku o godzinie 1730 i 08. sierpnia 2018 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.