Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jerzy Henryk Wojnicki lat 77

Dnia 01 lutego 2023 roku

przeżywszy 77 lat zmarł

ŚP.

Jerzy Henryk Wojnicki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 04 lutego 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 04 lutego 2023 roku o godzinie 0930

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.