Jerzy Matusiak lat 75

Dnia 20 maja 2023 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Jerzy Matusiak

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Gręboszowie

w dniu 24 maja 2023 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Gręboszowie w dniu 24 maja 2023 roku o godzinie 1230

oraz

w dniu 23 maja 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.