Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Jerzy Zakrzewski lat 86

Dnia 09 marca 2024 roku

przeżywszy 86 lat zmarł

ŚP.

Jerzy Zakrzewski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 13 marca 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 13 marca 2024 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.