Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Józef Bryja lat 77

Dnia 26 października 2022 roku

przeżywszy 77 lat zmarł

ŚP.

Józef Bryja

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31 października 2022 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 31 października 2022 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.