Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Józef Gacek lat 69

Dnia 05 lutego 2024 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Józef Gacek

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 09 lutego 2024 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 09 lutego 2024 roku o godzinie 1010

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.