Józef Guc lat 75

Dnia 25 lutego 2023 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Józef Guc

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Goli - Wężowice

w dniu 01 marca 2023 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Goli - Wężowice

w dniu 01 marca 2023 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.