Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Józef Kurda lat 75

Dnia 19 czerwca 2024 roku

przeżywszy 75 lat zmarł

ŚP.

Józef Kurda

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22 czerwca 2024 roku o godzinie 1230

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 22 czerwca 2024 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.