Praca także dla mieszkańców powiatu namysłowskiego.

Józef Rudnicki lat 91

Dnia 23. maja 2022 roku

przeżywszy 91 lat zmarła

ŚP.

Józef Rudnicki

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 25. maja 2022 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Rychnowie

w dniu 25. maja 2022 roku o godzinie 1100

oraz

w dniu 24. maja 2022 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.