Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Józef Siwek lat 74

Dnia 02 lutego 2023 roku

przeżywszy 74 lata zmarł

ŚP.

Józef Siwek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 08 lutego 2023 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 08 lutego 2023 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.