Józef Smoleń lat 72

Dnia 20 marca 2023 roku

przeżywszy 72 lata zmarł

ŚP.

Józef Smoleń

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Baldwinowicach

w dniu 22 marca 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Baldwinowicach

w dniu 22 marca 2023 roku o godzinie 1130

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.