Józef Wilczek lat 76

Dnia 06 stycznia 2023 roku

przeżywszy 76 lat zmarł

ŚP.

Józef Wilczek

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 10 stycznia 2023 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 10 stycznia 2023 roku o godzinie 1130

oraz

w dniu 09 stycznia 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.