Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Julian Domański lat 72

Dnia 04 marca 2023 roku

przeżywszy 72 lata zmarł

ŚP.

Julian Domański

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju

w dniu 08 marca 2023 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi przewiezienie urny z prochami zmarłego na cmentarz w Zieleńcu i złożenie w grobie rodzinnym.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Pokoju

w dniu 08 marca 2023 roku o godzinie 1200

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Zieleńcu

w dniu 07 marca 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.