Karol Zimerman lat 82

Dnia 03. lutego 2022 roku

przeżywszy 82 lata zmarł

ŚP.

Karol Zimerman

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele ewangelicko-augsburskim w Pokoju

w dniu 05. lutego 2022 roku o godzinie 1000

O czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina.