Karolina Biczysko lat 94

Dnia 08. lutego 2020 roku

przeżywszy 94 lata zmarła

ŚP.

Karolina Biczysko

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 11. lutego 2020 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 11. lutego 2020 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.