Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Kazimiera Białas lat 86

Dnia 10 września 2023 roku

przeżywszy 86 lat zmarła

ŚP.

Kazimiera Białas

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniu 14 września 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Świerczowie

w dniach 12 i 13 września 2023 roku o godzinie 1730

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.