Kazimierz Barbaruk lat 68

Dnia 24 lutego 2023 roku

przeżywszy 68 lat zmarł

ŚP.

Kazimierz Barbaruk

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 03 marca 2023 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 03 marca 2023 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.