Kornela Zarzecka lat 89

Dnia 30 listopada 2022 roku

przeżywszy 89 lat zmarła

ŚP.

Kornela Zarzecka

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 grudnia 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 05 grudnia 2022 roku o godzinie 1310

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.