Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Krystyna Grudzińska lat 83

Dnia 30 czerwca 2024 roku

przeżywszy 83 lata zmarła

ŚP.

Krystyna Grudzińska

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 06 lipca 2024 roku o godzinie 1030

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 06 lipca 2024 roku o godzinie 0945

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.