Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Krystyna Mikołajew lat 67

Dnia 16 listopada 2023 roku

przeżywszy 67 lat zmarła

ŚP.

Krystyna Mikołajew

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 18 listopada 2023 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 18 listopada 2023 roku o godzinie 0915

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.