Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Krystyna Płaza lat 74

Dnia 28 stycznia 2024 roku

przeżywszy 74 lata zmarła

ŚP.

Krystyna Płaza

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Głuszynie

w dniu 03 lutego 2024 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Głuszynie

w dniu 03 lutego 2024 roku o godzinie 1030

oraz

w dniach 01 i 02 lutego 2024 roku o godzinie 1630

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.