Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Praca na produkcji? Warto zacząć w fabryce TOYOTA

Krzysztof Głowik lat 44

Dnia 09. września 2022 roku

przeżywszy 44 lata zmarł

ŚP.

Krzysztof Głowik

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 14. września 2022 roku o godzinie 1200

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Smogorzowie

w dniu 14. września 2022 roku o godzinie 1100

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.