Krzysztof Królikowski lat 50

Dnia 07 listopada 2022 roku

przeżywszy 50 lat zmarł

ŚP.

Krzysztof Królikowski

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 10 listopada 2022 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 10 listopada 2022 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.