Krzysztof Kulczyński lat 59

Dnia 19. maja 2019 roku

przeżywszy 59 lat zmarł

ŚP.

Krzysztof Kulczyński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 22. maja 2019 roku o godzinie 1300

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 22. maja 2019 roku o godzinie 1200

oraz

w Kaplicy na cmentarzu w Biestrzykowicach

w dniu 21. maja 2019 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.