Krzysztof Łambucki lat 61

Dnia 02 maja 2023 roku

przeżywszy 61 lat zmarł

ŚP.

Krzysztof Łambucki

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 06 maja 2023 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Wilkowie

w dniu 06 maja 2023 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu

córki z rodzinami i brat.