Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Krzysztof Leszczyński lat 50

Dnia 12 lutego 2023 roku

przeżywszy 50 lat zmarł

ŚP.

Krzysztof Leszczyński

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 18 lutego 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 18 lutego 2023 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.