Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

ks. kanonik Jan Kurcoń lat 94

Dnia 13 kwietnia 2024 roku

przeżywszy 94 lata zmarła

ksiądz kanonik

ŚP.

Jan Kurcoń

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Przeczowie

w dniu 18 kwietnia 2024 roku o godzinie 1300

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Przeczowie

w dniach 16 i 17 kwietnia 2024 roku o godzinie 1730

oraz

w dniu pogrzebu o godzinie 1230

O czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu Parafianie.