Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Lech Wojnarowski lat 65

Dnia 13 marca 2024 roku

przeżywszy 65 lat zmarł

ŚP.

Lech Wojnarowski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 16 marca 2024 roku o godzinie 1000

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 15 marca 2024 roku o godzinie 1800

oraz

w dniu pogrzebu o godzinie 0910

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.