Leokadia Piotrowska lat 73

Dnia 27 kwietnia 2023 roku

przeżywszy 73 lata zmarła

ŚP.

Leokadia Piotrowska

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 1500

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 1430

oraz

w dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 1700

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.