Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Leszek Dziczkowski lat 60

Dnia 23 grudnia 2023 roku

przeżywszy 60 lat zmarł

ŚP.

Leszek Dziczkowski

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Wielkim Buczku

w dniu 16 stycznia 2024 roku o godzinie 1230

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Wielkim Buczku

w dniu 16 stycznia 2024 roku o godzinie 1200

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.