Leszek Szczegielniak lat 69

Dnia 06. grudnia 2021 roku

przeżywszy 69 lat zmarł

ŚP.

Leszek Szczegielniak

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 10. grudnia 2021 roku o godzinie 1330

Różaniec odbędzie się w Kościele w Biestrzykowicach

w dniu 10. grudnia 2021 roku o godzinie 1230

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.