Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Małgorzata Koksanowicz lat 92

Dnia 08 grudnia 2023 roku

przeżywszy 92 lata zmarła

ŚP.

Małgorzata Koksanowicz

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu w Bierutowie

w dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 1100

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu w Bierutowie

w dniu 12 grudnia 2023 roku o godzinie 1030

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.