Małgorzata Piejko lat 57

Dnia 13. marca 2020 roku

przeżywszy 57 lat zmarła

ŚP.

Małgorzata Piejko

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 17. marca 2020 roku o godzinie 1400

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Oławskiej w Namysłowie

w dniu 17. marca 2020 roku o godzinie 1300

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.