Marek Halbryt lat 59

Dnia 20 grudnia 2022 roku

przeżywszy 59 lat zmarł

ŚP.

Marek Halbryt

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 23 grudnia 2022 roku o godzinie 1400

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Bukowie Śląskiej

w dniu 23 grudnia 2022 roku o godzinie 1330

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.