Marek Jokiel lat 60

Dnia 21 maja 2023 roku

przeżywszy 60 lat zmarł

ŚP.

Marek Jokiel

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 25 maja 2023 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.