Polecane firmy: Klub Biznesu Biznes.Space

Marek Sobczak lat 63

Dnia 16 marca 2024 roku

przeżywszy 63 lata zmarł

ŚP.

Marek Sobczak

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 19 marca 2024 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiego nam zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Jana Pawła II w Namysłowie

w dniu 19 marca 2024 roku o godzinie 1110

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.