Maria Grot lat 91

Dnia 18 maja 2023 roku

przeżywszy 91 lat zmarła

ŚP.

Maria Grot

Msza pogrzebowa odbędzie się

w Kościele w Strzelcach

w dniu 20 maja 2023 roku o godzinie 1200

po czym nastąpi wyprowadzenie drogiej nam zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.

Różaniec odbędzie się w Kościele w Strzelcach w dniu pogrzebu o godzinie 1130

oraz

w Kaplicy w Domaszowicach w dniu 19 maja 2023 roku o godzinie 1800

O czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu Rodzina.